Czwartek - 15 VI 2024r.

16:30 - Za + Antoniego Musiolik + rodziców.