Czwartek - 15 VI 2023r.

16:30 - Za + Antoniego Musiolik + rodziców.